Polecamy w Warszawie: Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej

András Bánkuti, Imre Bencő, Krisztina Erdei, Viola Fatyol, Tibor Hajas, László Haris, Gyula Holics, György Kepes, Péter Kornis, Hérve Lucien, Lilla Szász. Nie sposób napisać dwudziestowieczny rozdziału historii fotografii światowej bez uwzględnienia dorobku wymienionych fotografów. Dlatego też nie sposób pominąć wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie, która rozpocznie się już 13 czerwca.

W kanonie fotografii światowej dzieła artystów węgierskich zajmują wyjątkowe miejsce. Główny nurt narracyjny wystawy Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej zorganizowanej w Roku Kultury Węgierskiej w Polsce skupia się na pierwszym półwieczu XX wieku. Nazwiska najważniejszych fotografów umieszczono w kontekście twórczości ich mniej znanych węgierskich poprzedników, mistrzów, rówieśników oraz następców. Zestawienie prac artystów różnych generacji, także tych tworzących w XIX oraz w drugiej połowie XX wieku, pozwala na ukazanie różnic i podobieństw w artystycznym credo węgierskich twórców różnych epok, aż po czasy współczesne.

Kurator wystawy: Gabriella Csizek

13 czerwca – 10 września 2017

PARTNERZY WYSTAWY
Rok Kultury Węgierskiej w Polsce
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier
Instytut im. Balassiego – Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATORZY WYSTAWY
Dom Fotografii Mai Manó w Budapeszcie
Centrum Fotografii Współczesnej im. Roberta Capy w Budapeszcie

Fot. Robert Capa, [Pablo Picasso i Françoise Gilot. W tle siostrzeniec malarza Javier Vilato. Golfe-Juan, Francja], sierpień 1948 © International Center of Photography/Magnum Photos

Udostępnij ten artykuł