MEDIA

AKREDYTACJE PRASOWE

 

Warunkiem przyznania akredytacji jest pobranie i wypełnienie FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO oraz przesłanie go na adres e-mail: maja@steinke.com.pl.

O przyznaniu rodzaju akredytacji poinformujemy Państwa drogą mailową.

Akredytacja przyznawana jest konkretnemu dziennikarzowi i nie może zostać odstąpiona innej osobie w czasie trwania festiwalu. W przypadku zrealizowania materiałów o poprzednich edycjach MFK w mailu z wypełnionym Formularzem akredytacyjnym prosimy przesłać skany i/lub linki odsyłające do publikacji.

Akredytacje będą wydawane od 19 maja 2017 r. w Centrum Festiwalowym Miesiąca Fotografii w Krakowie.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Steinke Communications
Maja Sztenke
+48 602 455 787