Terje Abusdal. Czerteż

Finnskogen – w dosłownym tłumaczeniu „Las Finów” – to szeroki pas lasu rozciągający się wzdłuż granicy norwesko-szwedzkiej w regionach Hedmark/Värmland, gdzie na początku XVII wieku osiedliły się rolnicze rodziny z Finlandii. Imigranci – nazwani Finami leśnymi – pochodzili głównie z rejonu Sawonii, znajdującego się wówczas przy granicy z Imperium Rosyjskim.

Finowie leśni byli rolnikami stosującymi czerteż, czyli wyręb i wypalanie lasu w celu przygotowania ziemi pod uprawę. Ta sięgająca starożytności metoda rolnicza umożliwiała obfite plony, wymagała jednak dostępu do rozległych lasów, ponieważ ziemia szybko się wyjałowiała. Słabe zbiory i wojny zmusiły Finów leśnych do poszukiwania nowej ziemi pod uprawy. Wielu ruszyło na południowy zachód i próbowało szczęścia w tamtejszych puszczach. W kolejnych dekadach rozprzestrzenili się na leśnych obszarach Skandynawii, szukając ziemi, na której rosły najlepsze i najgęstsze świerki.

Kultura Finów leśnych – w kształcie, jaki przybrała przed czterema wiekami – już nie istnieje. A jednak coraz więcej osób czuje się z nią związanych. Współcześnie Finów leśnych uznaje się za jedną z mniejszości narodowych, także w Norwegii i w Szwecji. Nie ma danych statystycznych mówiących o ich liczebności, bo tak naprawdę jedynym kryterium przynależności do tej grupy jest fakt, że bez względu na swoje pochodzenie etniczne po prostu czujesz się Finem leśnym.

Rozumienie natury przez Finów leśnych ma swoje korzenie w tradycji szamańskiej, a oni sami często są kojarzeni z magią i tajemnicą. Rytuały, zaklęcia oraz symbole wykorzystywano jako praktyczne narzędzie w codziennym życiu; miały leczyć i chronić przed złem.

Projekt czerpie z owych wierzeń, jednocześnie badając, co dziś znaczy być Finem leśnym w czasach, kiedy XVII-wieczny sposób życia nie istnieje, a język dawno wyszedł z użycia.

 

Terje Abusdal (1978, Norwegia) jest samoukiem w dziedzinie fotografii, ma wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii środowiska. W 2015 r. wydał swoją pierwszą książkę fotograficzną Radius 500 Meters. Jego prace znalazły się w drugiej części Norwegian Journal of Photography – ukazującej się raz na dwa lata publikacji prezentującej norweską fotografię dokumentalną. Mieszka i pracuje w Oslo.