Salvatore Vitale

Fotograf. Urodził się i wychował w Palermo, mieszka i pracuje w Szwajcarii. W 2014 roku uczęszczał na zajęcia z Allen Frame w International Center of Photography i został wybrany do udziału w ISSP Masterclass prowadzonych przez Andreia Polikanova i Jurija Kozyriewa.

W 2015 roku wyróżniono go tytułem Die Besten 2014 Swiss Photo Awards. W latach 2015–2016 korzystał z dotacji Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia na długoterminowe badania nad kwestiami bezpieczeństwa w Szwajcarii. Jest także współzałożycielem i redaktorem naczelnym wydawanego trzy razy w roku magazynu „YET”, który prezentuje prace zarówno uznanych, jak i młodych fotografów, a także koncentruje się na ewolucji fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnych. Vitale jest wyróżnianym na arenie międzynarodowej i publikowanym autorem, chętnie prowadzi wykłady i rozmawia na temat swojej pracy.

 

Interesują mnie głównie projekty długoterminowe, ze szczególnym spojrzeniem na korzystanie z różnych technik w narracji wizualnej.

Udostępnij ten artykuł