Martha Rosler. Dom piękny. Przynosząc wojnę do domu (ca 1967–1972 i 2004, 2008)

Marthę Rosler interesuje problem wojny i nastroju, jaki tworzą działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. W swoich pracach zestawia z sobą sceny z życia domowego z obrazami wojen toczących się za granicą. Inspiracją do stworzenia cyklu fotomontaży Dom piękny. Przynosząc wojnę do domu, który powstawał mniej więcej w latach 1967–1973 i nawiązywał do wojny w Wietnamie, były z jednej strony zdjęcia prasowe, a z drugiej reklamy zamieszczane w popularnych czasopismach. Cykl jest komentarzem odnoszącym się do geopolityki wojny i ekspropriacji ukazującym, jak dzielimy świat na tych, którzy mają prawo do bezpiecznego i wygodnego życia, i tych, których jedynym prawem jest bycie leżącym za oknem trupem. Obrazy były pierwotnie rozdawane jako ulotki podczas antywojennych demonstracji, a niektóre z nich ukazywały się w niezależnej prasie. W latach 2004 i 2008, w proteście wobec wojen w Afganistanie i Iraku, Rosler zdecydowała się wznowić pracę nad tym cyklem. Używa tych samych metod w tym samym celu, w ten sposób podkreślając bolesną powtórkę z bezsensownych i niemożliwych do wygrania przygód wojennych.

 

Martha Rosler w swojej pracy artystycznej przez długi czas koncentrowała się na zagadnieniach ze sfery publicznej oraz pejzażach codziennego życia, a szczególnie ich wpływie na kobiety. Niejednokrotnie odwoływała się do tematu wojny i bezpieczeństwa narodowego, łącząc obraz codziennego życia w kraju z wojną prowadzoną zagranicą. Niektóre z jej najbardziej znanych prac, m.in. projekt fotograficzny The Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems (1974–1975), podejmują kwestie dokumentacji i przedstawiania. Rosler mieszka i pracuje w Brooklynie.