Monica Haller. Projekt: książka weterana (2009–2014)

Projekt: książka weterana to zbiór piećdziesięciu książek stworzonych wspólnie przez artystkę Monicę Haller oraz osoby, które bezpośrednio doświadczyły wojny. Wielu ze współautorów to weterani konfliktów zbrojnych prowadzonych przez USA w Iraku i Afganistanie, pozostali to członkowie rodzin żołnierzy i iraccy lub afgańscy cywile mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie książki powstały w USA, gdzie zapadały decyzje o rozpoczęciu wojen, lecz gdzie rzadko podejmowano głęboką refleksję na ich temat.

Haller stworzyła ramy projektu: wraz z zespołem przygotowała oprogramowanie służące do projektowania książek i zorganizowała warsztaty dla współautorów. Zadaniem tych ostatnich było stworzenie książki ukazującej ich osobiste przeżycia związane z konfliktami, w które zaangażowane są Stany Zjednoczone. W latach 2009 i 2014 Haller prowadziła warsztaty w całym kraju. Uczestniczyli w nich transkrybenci, redaktorzy oraz dyżurujący terapeuci wspierający autorów, których relacje wypełniały kolejne tomy. Każda książka to „naczynie” pozwalające na uchwycenie i fizyczny zapis ogromnej liczby efemerycznych obrazów, które przetrwały zarówno w postaci wspomnień, jak i plików cyfrowych. Naczynia te umożliwiają rozlokowanie ulotnych obrazów, które pomogą autorom wyrazić na nowo i przemodelować ich doświadczenia. Twórca każdej książki sam wybierał jej pierwszych odbiorców – najczęściej była to rodzina i znajomi. Przedstawiając kolekcję Projekt: książka weterana w formie wystawy, staramy się stworzyć przestrzeń do cichej kontemplacji i wewnętrznych rozważań na temat konfliktów zbrojnych i ich wpływu na życie nas wszystkich. Gdy nasz kraj wysyła żołnierzy na wojnę, dotyka ona nas wszystkich.

 

Monica Haller uzyskała tytuł magistra sztuki z zakresu sztuk wizualnych, ukończyła studia licencjackie z dziedziny filozofii „violence i non-violence” (przemocy i walki bez przemocy). Jest aktywną artystką, pisarką i edukatorką artystyczną. Obszar jej zainteresowań twórczych obejmuje fotografię, wideo, design. Wśród prac znajdują się Riley i jego historia oraz Projekt: książka weterana. Haller jest laureatką wielu wyróżnień, w tym stypendium Guggenheim Fellowship oraz wsparcia ze strony organizacji National Endowment for the Arts.